Teaterns underbara värld

Vill du uppleva tankar och föreställningar som är tvåtusen år gamla? Då bör du göra följande: bege dig till närmaste teater.

Alla kulturformer levandegör på ett eller annat sätt en annan människas tankar. Men det finns bara en som kan engagera alla fem sinnen. Det är teatern. Kanske är det därför som vi fortfarande idag kan ta del av pjäser som skrevs i antikens Grekland, de har överlevt för att man länge har haft en särskild fascination för det hellenistiska arvet, och detta blir tillgängligt genom pjäserna. Ord som tragedi och komedi kommer båda från den klassiska grekiskan.

Mask på teaterMusik är kanske det allra bästa sättet att förmedla en sinnesstämning, och litteratur kan klargöra tankar och känslor. Idag är tekniken så avancerad att nästan vad som helst kan framställas på ett övertygande sätt i film. Ändå fortsätter publiken att komma till teatrarna. Vad beror det på? Troligen på att teatern, när den är som bäst, kan övertyga oss om nästan vad som helst. Det blir enklare att sätta sig in i rollfigurernas livssituation och känsloliv när de står framför oss – ibland bara någon meter bort. Fiktion behöver inte vara verklighetstrogen, men bra teater är alltid övertygande. Det gäller även när en pjäs som Orestien, som skrevs för nästan 2500 år sedan, spelas på scen, med en dialog helt på vers. Vi kanske inte upplever pjäsen på exakt samma sätt som den publik som var samtida med pjäsförfattaren Aiskylos, men troligen delar vi en del av upplevelsen med dem. Det är detta som gör att en pjäs kan ge en känsla av magi.

Att spela teater

Men teater handlar inte bara om publiken. För att det ska hända något på scenen krävs att det står skådespelare där. Många som ägnar sig åt skådespeleri, oavsett om de är amatörer eller uppburna stjärnor, skulle nog göra det även om de inte hade någon publik – sedan kan man naturligtvis diskutera om det skulle vara ekonomiskt genomförbart.

Det händer nämligen något när man står på scen, eller redan när man börjar läsa in sig för rollen. Man träder in i en annan persons liv och tänkesätt, och får ta del av den personens syn på världen. Den som har stått mycket på scen, alldeles oavsett nivå, har fått en inblick i många tankesätt, vilket ger nya perspektiv på tillvaron. Alla som håller på med teater gör det inte för att de vill stå på de stora scenerna, eller ser en Hollywoodkarriär framför sig. Många vill helt enkelt få så många perspektiv på livet som möjligt.

En del av detta – förmågan att se saker ur andra perspektiv – har blivit populär inom den privata sektorn. Det finns många företag som på olika sätt arbetar med tekniker från teatern, till workshops och rollspel, som ett sätt att lära ut nya tänkesätt. Den här typen av tekniker kan vara till nytta både för höga chefer och för den som befinner sig ”nere på golvet”. Det är alltid bra att pröva andra tänkesätt, inte minst i dagens samhälle, där vi ständigt översköljs av information.