Organisationer för dig som arbetar med scenkonst

Scenkonst behöver inte vara en hobby. Det finns många som arbetar inom teatern på olika sätt, som anställda eller som frilansare. Detta innebär att det också finns ett stort antal organisationer för de som arbetar med teater på något sätt.

Teaterns värld rymmer många olika yrkeskategorier, från tekniker till dramaturger och regissörer. Det innebär att det också finns många organisationer som på olika sätt kan hjälpa den som arbetar på teater, eller på annat sätt inom scenkonstområdet. Vilken organisation man kan vända sig till beror till stor del på vilka arbetsuppgifter man har.Skådespelare i barnteater

Teaterförbundet är fackförbundet för de som arbetar inom teater, musikal, film, radio, tv m.m. De flesta som arbetar med scenkonst eller medier kan vara medlemmar i förbundet, även om det även finns andra fackförbund som organiserar anställda och egenföretagare i dessa branscher.

De som arbetar med information eller kommunikation inom scenkonst, och har akademisk utbildning, är ofta medlemmar i DIK, facket för kultur och kommunikation. Många teatrar har också musiker anställda, och de är för det mesta medlemmar i Musikerförbundet. Musikerförbundet är troligen ett av de fackförbund som har flest egenföretagare bland sina medlemmar.

Alliansbildningar

På scenkonstområdet finns det också tre alliansbildningar, som på olika sätt stödjer personer som är verksamma inom det svenska kulturlivet. Alliansbildningarna fungerar som arbetsgivare för frilansare inom dans, teater och musik, och erbjuder också olika former av kompetensutveckling. Alliansbildningarna finansieras delvis med anslag från det statliga Kulturrådet, och drivs gemensamt av fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Alliansbildningarna på kulturområdet är:

  • Dansalliansen
  • Musikalliansen
  • Teateralliansen

Har du en idé om ett projekt som du tror skulle kunna spelas runt om i Sverige? Riksteatern är en statlig teaterinstitution som har föreningar över hela landet, och arbetar med alla former av scenkonst. Det går att höra av sig till Riksteaterns dramaturgiat med idéer om uppsättningar som skulle passa.