Utbildningar inom scenkonst

Hur blir man bra på att agera på en scen? Övning ger färdighet, och färdighet ger erfarenhet som ger än större färdigheter. Att stå på scen är ett sätt att bli bättre, men vill man ge sina färdigheter en extra skjuts kan man gå en utbildning i scenkonst.

Utbildningar i scenkonst finns på många folkhögskolor, över hela landet. Utbildningarna vänder sig ofta till de som siktar på en karriär som skådespelare, och utgör ofta en förberedelse för de som tänker söka till någon av de dramatiska högskolorna. Men även den som tänker sig en karriär inom något helt annat område, och har möjlighet att ta studielån eller på annat sätt finansiera en ett- eller tvåårig utbildning, kan gå en scenkonstutbildning. Att stå på scen och agera ger många färdigheter som man har nytta av även till vardags, och i många yrkesroller. De bästa talarna har ofta en erfarenhet av att stå på en scen och ikläda sig en roll.

Valla folkhögskola

Valla folkhögskola i Linköping har en tvåårig utbildning i scenkonst, som funnits sedan 2012. Utbildningen är öppen för sökande vartannat år, och eleverna kommer från många olika länder. Därför är utbildningen ofta på engelska, men vilket undervisningsspråk som används beror på elevsammansättningen.

Fokus ligger inte på att kunna spela upp klassiska pjäser, även om man blir bra på detta också, utan på att kunna skapa unik scenkonst, på egen hand eller tillsammans med andra. Eleverna lär sig att formulera berättelser, hitta sin egen röst och skapa eget material, men också att improvisera utifrån impulser och intryck.

Långholmens folkhögskola

Långholmens folkhögskola, som snart flyttar till Sundbyberg, drivs av LO. Därför är det kanske inte så konstigt att det på skolan finns en utbildning i politisk scenkonst. Utbildningen ges i samarbete med Teater Tribunalen, och pågår under ett år. Den vänder sig inte i första hand till den som vill göra karriär som skådespelare, utan snarare till den som vill få en introduktion till hur man kan skapa scenkonst utifrån politiska frågor.

Eftersom folkhögskolan ska flytta från Långholmen, och alla lokalfrågor inte är lösta i dagsläget, går det inte att söka den här utbildningen just nu. Förhoppningsvis kommer dock frågan att vara löst snart, och då kan utbildningen öppna för ansökningar igen.

Skara skolscenSkara Domkyrka

Skara skolscen har funnits sedan 1960-talet och är en av de mest kända förberedande utbildningarna i landet för den som satsar på att bli professionell skådespelare. Utbildningen är ett och ett halvt år lång, och är inriktad på att förbereda för teaterhögskolan. Under den tredje terminen sätter eleverna upp en slutproduktion.

Alla elever på Skara skolscen undervisas i mim, dans och sång, oavsett vilken typ av karriär de tänker sig i framtiden. En stor del av tiden på skolan läggs också på läsning av pjäser, samt diskussion och analys av pjäsernas innehåll.  Andra ämnen som ingår i utbildningen är improvisation, scenframställning, talteknik och teaterproduktion.

För att ansöka till skolan gör eleverna först ett eget scenprov på tre minuter, och sedan, om det första provet godkänns, ett improvisationsprov. De som blir godkända på prov nr två får slutligen göra ett tredje prov, som omfattar rörelse, sång, tal och ett improvisationsprov till.